Místa ohrožená bleskovou povodní

V obci se vyskytují místa ohrožená bleskovou povodní

Přehled míst ohrožených bleskovou povodní v POVIS


Popis a poloha míst ohrožených bleskovou povodní