Povodňová komise obce

Povodňovou komisi obce (PK) určuje starosta a schvaluje zastupitelstvo obce. Jejím předsedou je starosta obce, který jmenuje další členy komise z členů zastupitelstva obce a z právnických a fyzických osob, které jsou k tomu způsobilé.

PK je podřízena povodňové komisi obce s rozšířenou působností Kopřivnice. Převzetí řízení povodňové ochrany je nutno zapsat v povodňové knize (datum, čas, rozsah spolupráce, - viz § 77, odst. 8 vodního zákona 254/2001 Sb.).

Stanoviště Povodňové komise: budova OÚ Skotnice, č.p. 24, 742 58 Skotnice

Dokumentace Povodňové komise je uložena: OÚ Skotnice

Od chvíle, kdy nastane I. stupeň povodňové aktivity je nutná aktivizace a od vyhlášení II. SPA nepřetržitá přítomnost členů PK na určeném pracovišti PK (nebo na spojení)
a na spojení musí být předseda PK, nebo některý místopředseda nebo pověřený člen PK, zapisovatelé se střídají po 6 hodinách.

Související povodňové komise: jsou uvedeny v kapitole Příslušné související povodňové komise – Úvodní části tohoto PP.

Povodňová komise obce Skotnice

Adresa: Obec Skotnice, č.p. 24, 742 58 Skotnice   Telefon: 556 725 100  E-mail: posta@skotnice.cz  Web: www.skotnice.cz

příjmení, jméno, titul

funkce v komisi

adresa na pracoviště

kontakt

Mužná, Anna

předseda

Obec Skotnice, Skotnice 24, 742 58

556 7251 100

Ing. Čapka, Radomír

místopředseda

Obec Skotnice, Skotnice 24, 742 58

731 237 966

Hoffmann, Lubomír

1. zástupce předsedy

Obec Skotnice, Skotnice 24, 742 58

724 557 015

Pelzer, Pavel

člen

Obec Skotnice, Skotnice 24, 742 58

556 722 249

Šeděnka, Tomáš

člen

Obec Skotnice, Skotnice 24, 742 58

605 835 578

Šmiřák, Radek

člen

Obec Skotnice, Skotnice 24, 742 58

732 262 873

Štěpánová, Drahomíra

člen

Obec Skotnice, Skotnice 24, 742 58

604 172 674

Londinová Božena

zapisovatelka

Obecní úřad Skotnice, Skotnice č. 24, 742 58

556 725 100