B. Věcná část

Charakteristika zájmového území

Obec Skotnice leží v jižní části Moravskoslezského kraje a je součástí Regionu Poodří. Spadá do severovýchodní části novojičínského okresu, na obou březích řeky Lubiny a podél silnice I/58 vedoucí z Příboru do Ostravy.

Ze severu sousedí se správním územím obce Mošnov, z východu se správním územím obcí Trnávka a Kateřinice, z jihu se správním územím města Příbor a ze západu se správním územím obce Sedlnice.

Obec existuje samostatně od roku 1968, kdy došlo ke sloučení Skotnic, Skorotína a Stíkovce. Vodní mlýn, na který je přiveden Mlýnský náhon, pochází z 2. poloviny 19. století. Vodní mlýn se nachází ve středu obce na náhonu říčky Lubiny. Skotnice leží severně od Příboru.