D.1. Mapa obce Skotnice vč. ZÚ Q100 a aktivní zóny na Lubině (okrajově Sedlnici)