C. Organizační část

Evakuace a evakuační místa

Bezpečnost a ochrana života a zdraví osob je hlavní prioritou

V situacích ohrožujících zdraví a životy osob je nutné přistoupit k evakuaci.

Způsob zajištění evakuace

V případě nutnosti řídí evakuaci osob předseda nebo pověřený člen PK obce. Všechny osoby nacházející se v objektech určených k evakuaci jsou povinny uposlechnout jeho pokynů. Velitel evakuace je povinen se ujistit, že všechny osoby nacházející se v objektu uposlechly pokyn k evakuaci. Evakuační trasa je stanovena od objektu směrem „nahoru" k evakuačnímu středisku.

Evakuační místa

Jako evakuační střediska slouží určené objekty na katastru obce Skotnice (Evakuační plán obce Skotnice) nebo jiná určená místa na území Moravskoslezského kraje vně záplavových území (seznam HZS MSK). Jako místa shromažďovací pro následný transport evakuovaných osob slouží určené objekty na katastru obce.

Seznam evakuačních míst dPP v POVIS

Evakuační místo Kapacita Stravování Poznámka Kraj ORP Obec
KD Mniší (Kopřivnice) 0 Ne místo shromáždění u kulturního domu Moravskoslezský kraj Kopřivnice Kopřivnice
KD Vlčnovice (Kopřivnice) 0 Ne místo shromáždění u kulturního domu Moravskoslezský kraj Kopřivnice Kopřivnice
ZŠ Alšova Kopřivnice 0 Ano   Moravskoslezský kraj Kopřivnice Kopřivnice
ZŠ 17. listopadu Kopřivnice 0 Ano   Moravskoslezský kraj Kopřivnice Kopřivnice
Základní škola a Mateřská škola Mošnov 50 Ano   Moravskoslezský kraj Kopřivnice Mošnov
Budova ZŠ Dukelská 50 Ne   Moravskoslezský kraj Kopřivnice Příbor
Školní jídelna Jičínská 0 Ano   Moravskoslezský kraj Kopřivnice Příbor
ZŠ Npor. Loma Příbor 300 Ano   Moravskoslezský kraj Kopřivnice Příbor
OÚ Skotnice 0 Ne Úřad plní koordinační a organizační funkci pří řízení evakuace Moravskoslezský kraj Kopřivnice Skotnice
Kulturní dům 200 Ne Digitální povodňový plán: http://www.edpp.cz/dpp/stramberk Moravskoslezský kraj Kopřivnice Štramberk
ZUŠ 100 Ne Digitální povodňový plán: http://www.edpp.cz/dpp/stramberk Moravskoslezský kraj Kopřivnice Štramberk

Evakuační trasa v obci

Směr a postup evakuace postižených obyvatel obce Skotnice do bezpečí se řídí pokyny velitele evakuace - určeného člena PK.