Popis správního území obce Skotnice

OÚ Skotnice, Skotnice 24, 742 58 Skotnice

Telefon: 556 725 100

E-mail: posta@skotnice.cz

Web: www.skotnice.cz

Obec Skotnice leží v jižní části Moravskoslezského kraje, ve východní části okresu Nový Jičín. Ze severu sousedí se správním územím obce Mošnov, z východu se správním územím obcí Trnávka a Kateřinice, z jihu se správním územím města Příbor a ze západu se správním územím obce Sedlnice.

Ve správním území obce Skotnice jsou vymezena tři území s archeologickými nálezy:

č. 25-21-08/2 - středověké a novověké jádro obce – II. kategorie, 5

č. 25-21-08/1 – středověké a novověké jádro obce Skorotín – II. kategorie,

č. 25-21-08/7 ESA 19, Hončova hůrka – I. a II. kategorie.

Zástavba všech původně samostatných vsí je situována v jižní části správního území obce. Každá ze tří částí obce má jiný charakter zástavby.

Skorotín je situován na pravém břehu Lubiny, která protéká přibližně středem správního území obce Skotnice, od jihu k severu, za silničním mostem Skotnice-Mošnov v ř.km 12,605 (most Skorotín). Ve Skorotíně je dosud patrná zástavba německého typu s uzavřenými dvory. V této části obce je areál mateřské školy.

Stíkovec je situován mezi řekou Lubinou (levý břeh) a silnicí II/464 (Příbor – Studénka) a je propojen mostem přes Lubinu v ř.km 13,368 (most Stíkovec). V současné době tvoří centrální část obce a je zde situován Obecní úřad.

Stará Skotnice leží na levém břehu řeky Lubiny v prostoru mezi silnicí I/58 a železniční tratí - Kopřivnice - Studénka.

Zástavba Skotnice je situována mezi silnicí II/464 a železniční tratí a má spíše ulicový charakter. Je tvořena převážně jednopodlažními rodinnými domy a usedlostmi s podkrovím. Stavby občanské vybavenosti jsou rozptýleny mezi obytnou zástavbou. Výšková hladina těchto staveb je stejná jako u staveb rodinných domů.

Vodní mlýn pochází z 2. poloviny 19. století. Unikátní je dochované a provozuschopné zařízení mlýna ze 30. let 20. století. Vodní mlýn se nachází ve středu obce na (Mlýnském) náhonu říčky Lubiny.

Zeměpisně souřadnice:     49°39′27″ s. š.,18°8′2″ v. d.

Nadmořská výška:              278 m n. m.

Katastrální výměra obce:   9,12 km2

Výškový systém výškopisných údajů :   Balt po vyrovnání (Balt p.v.).

 

Rozloha území katastru obce je 912 ha.

Počet obyvatel obce v roce 2013 činil 770, z toho:

  • Ekonomicky aktivní (14 – 59 let)             565
  • Ekonomicky neaktivní (60 a více)           101
  • Děti do 14 - ti let                                     104

Zásobování vodou a energiemi:

  • zdroje pitné vody - Obec Skotnice má veřejný vodovod,. Vodovod je v majetku obce, provozovaný spol. Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava.
  • zemní plyn je dodáván plynovodem, RWE Česká republika a.s.- územím obce Skotnice je plynofikováno.
  • el. energie je dodávána společností ČEZ, a.s. Celé k.ú. Skotnice je zásobováno elektrickou energií od této společnosti.