Vodní nádrže

Vodní nádrže IV. kategorie

Na území obce Skotnice se nenacházejí vodní nádrže, plochy ani díla IV. kategorie

Vodní nádrže v dPP Skotnice v POVIS